Početna Programi Aktualno Dokumenti Linkovi
Programi
Savjetovanje
Rad u grupi
Psihološko-pedagoške radionice
Stručna priprema posvojitelja
Osposobljavanje i edukacija udomitelja

Kontakt
OBITELJSKI CENTAR
zadarske županije
Velebitska 6, Zadar
tel: 023 235 630
        023 235 631
fax: 023 235 627
e-mail: info@ocz.hr
Radno vrijeme
Pon-Pet: 07,00 - 15,00 h
Programi » Psihološko-pedagoške radionice
Zaštita dječjih prava

Cilj: Upoznati djecu, kroz igru i likovne radionice, s njihovim pravima i odgovornostima.
Korisnici: Djeca predškolskog uzrasta

Raspored sati - ujutro  


Dječja prava s osvrtom na Obiteljski zakon

Cilj: Upoznavanje roditelja s dječjim pravima kao i s određenim psihološko-pedagoškim pristupima u odgoju djece.
Korisnici: Roditelji


Zaštita prava djece i mladeži

Cilj: Upoznati djecu, mlade i roditelje sa zakonskim odredbama koje se odnose na njihove obveze u odgoju.
Korisnici: Roditelji, djeca i mladi


Škola stup prevencije ovisnosti

Cilj: Educirati stručne djelatnike škola o indikacijama i obvezama vezanima za problem ovisnosti te osposobiti roditelje za odgovorno roditeljstvo.
Korisnici: Roditelji i stručne službe škola, studenti psihologije i pedagogije


Rad s obiteljima koje su u riziku od ovisničkog ponašanja

Cilj: Sustavna psihološko–pedagoška pomoć učenicima i njihovim obiteljima.
Korisnici: Djeca, mladi i roditelji


Zakonodavno-pravni aspekti suzbijanja ovisnosti

Cilj: Edukacija roditelja za uočavanje rizičnih znakova ponašanja kod djece i upoznavanje s mogućim zakonodavno-pravnim sankcijama u slučaju ovisnosti i ovisničkog ponašanja kod djece, ali i upoznavanje mladih sa zakonodavno-pravnim sankcijama u slučaju ovisnosti.
Korisnici: Djeca, mladi i roditelji


Prevencija nasilja među djecom i mladima

Cilj: Unaprijediti roditeljska znanja i vještina za prevenciju i uočavanje nasilnog ponašanja kod djece kao i prepoznavanje znakova koja ukazuju da je dijete žrtva nasilja. Podučiti djecu kako komunicirati s vršnjacima i mirno rješavati sukobe.
Korisnici: Djeca, mladi i roditelji


Zakonodavno-pravni aspekti suzbijanja nasilja među mladima

Cilj: Edukacija djece i roditelja o pravima i obvezama kao i sankcijama vezanima uz nasilje među djecom i mladima te upoznavanje roditelja s Protokolom o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima.
Korisnici: Djeca, mladi i roditelji


Prevencija seksualnog nasilja nad djecom

Cilj: Pružanje znanja i praktičnih rješenja za sprječavanje i prijavljivanje seksualnog nasilja nad djecom
Korisnici: odgajateljice u dječjim vrtićima, roditelji djece 1. razreda OŠ i djeca predškolskog uzrasta i šira javnost


Prevencija i zaštita djece od zlostavljanja i zanemarivanja

Cilj: Pružanje stručne podrške stručnim djelatnicima koji obavljaju poslove zaštite djece od zlostavljanja i zanemarivanja u svrhu djelotvorne i pravovremene zaštite djece.
Korisnici: djelatnici CZSS, odgojno-obrazovnih djelatnosti, policijskih uprava, stručnjaci iz područja zaštite prava djece, predstavnici jedinica lokalne i područne samouprave, i organizacija civilnog društva koji provode ili planiraju provoditi programe neposredne ili posredne zaštite djece od svih oblika nasilja.