Početna Programi Aktualno Dokumenti Linkovi
Programi
Savjetovanje
Rad u grupi
Psihološko-pedagoške radionice
Stručna priprema posvojitelja
Osposobljavanje i edukacija udomitelja

Kontakt
OBITELJSKI CENTAR
zadarske županije
Velebitska 6, Zadar
tel: 023 235 630
        023 235 631
fax: 023 235 627
e-mail: info@ocz.hr
Radno vrijeme
Pon-Pet: 07,00 - 15,00 h
Programi » Osposobljavanje i edukacija udomitelja
Obiteljski centar provodi program osposobljavanja i edukacije udomiteljskih obitelji, u prostorijama Obiteljskog centra, u trajanju od 20 sati, sukladno Pravilniku o sadržaju i trajanju osposobljavanja i edukacije udomiteljske obitelji („Narodne novine“ 48/2008). Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se djetetu ili odrasloj osobi osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji. Centar za socijalnu skrb u tijeku postupka izdavanja ili obnavljanja dozvole za bavljenje udomiteljstvom upućuje udomitelje na obaveznu edukaciju i osposobljavanje.

Cilj: upoznati buduće udomitelje s teorijskim i praktičnim konceptima vezanima uz udomiteljstvo, specifičnostima i izazovima u udomiteljstvu, uz osnaživanje, podršku i razvoj vještina obitelji koje su se odlučile baviti ovim humanim oblikom skrbi za korisnike u sustavu socijalne skrbi.

Edukacija se ovisno o kategoriji smještenih korisnika sastoji od zajedničkog i posebnog dijela. Sadržaj zajedničkog dijela osposobljavanja i edukacije udomitelja prije smještaja prvog korisnika sadrži sljedeće cjeline: upoznavanje sa sadržajem, svrhom i načinom obavljanja udomiteljske skrbi, prava i obveze udomitelja, obveze centra za socijalnu skrb i način suradnje s centrom za socijalnu skrb, suradnja s biološkom obitelji, psihodinamika odnosa u udomiteljskoj obitelji (odnosi unutar obitelji, ozračje, razumijevanje),vrijednosti i etika u udomiteljstvu, emocionalne potrebe korisnika, komunikacijske vještine. Posebni dio osposobljavanja i edukacije udomitelja razlikuje se ovisno o tome da li se radi o udomiteljima koji skrbe primjerice o djeci pa program sadrži teme iz područja razvojne psihologije, posebne potrebe djece u udomiteljskoj obitelji, značaj biološke obitelji za dijete, zlostavljanje i zanemarivanje djece, odgojne metode, prilagodba udomljenog djeteta i udomiteljske obitelji.

Za udomitelje koji skrbe o djeci s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem program obuhvaća dodatne cjeline o vrstama i karakteristikama oštećenja, pristupima i načinu rada s djecom s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem, specifičnosti u razvoju s obzirom na postojeće oštećenje, specifičnosti pojedine razvojne dobi s obzirom na postojeće oštećenje, pomoć djetetu u prihvaćanju postojanja oštećenja i stvaranju slike o sebi i druge teme usmjerene na jačanje kompetencija udomitelja kako bi osigurali adekvatnu skrb i njegu svojim korisnicima. Također, kada se radi o udomiteljima koji skrbe o djeci s poremećajima u ponašanju predviđene su dodatne cjeline prevencije poremećaja u ponašanju, izbora odgojnih metoda i metoda discipliniranja.

Za udomitelje koji skrbe o odraslim osobama, starim i nemoćnim osobama, psihički bolesnim odraslim osobama, odraslim osobama s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem edukacija je usmjerena na zaštitu i unaprjeđenje zdravlja, očuvanje funkcionalnih sposobnosti te sprečavanje mogućih rizika, promicanje pozitivnog zdravstvenog ponašanja, karakteristike duševnih poremećaja i duševnih bolesti, očuvanje mentalnog zdravlja, prepoznavanje simptoma pogoršanja te postupanje udomitelja u tim situacijama i druge teme relevantne za pružanje adekvatne skrbi temeljem individualiziranog pristupa korisnicima odrasle dobi. Nakon provedenog programa osposobljavanja i edukacije Obiteljski centar nastavlja pružati kontinuiranu podršku i savjetovanje udomiteljskim obiteljima u njihovim svakodnevnim izazovima.