Početna Programi Aktualno Dokumenti Linkovi
Aktualno
Kompetentni dionici – snažno partnerstvo
Projekt Reach out
Život u obitelji
Roditeljski dopust za očeve
Prevencija ovisnosti
Zabrana tjelesnog kažnjavanja djece
Kampanja za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom
Volonteri
Prevencija nasilja u obitelji
Mladi
Aktualno » Roditeljski dopust za očeve
Uloga oca u podizanju djece je nezamjenjiva.

Otac koristi roditeljski dopust pod istim uvjetima kao i majka, ali ako otac koristi dopust u trajanju od najmanje tri mjeseca ukupan roditeljski dopust produžit će se za dva mjeseca. Roditeljski dopust također je koristan u financijskom smislu za obitelj u slučajevima kada majka ostvaruje veća primanja.

Uloga oca iznimno je važna za razvoj djeteta.
Uzmite vremena i uživajte u igri s djecom jer igra potiče kreativnost i razvoj te je jedan od najizraženijih oblika emocionalne socijalizacije. Neka vam bude važno ono što je vašem djetetu važno.

Uspješan otac: 
- provodi vrijeme sa svojom djecom
- pokazuje da u svoju djecu ima povjerenja i da ih prihvaća
- uviđa svoje pogreške i priznaje kad pogriješi
- pokazuje osjećaje i ljubav prema djeci
- priča s djecom o njihovim problemima
- nikada ne udara svoje dijete
- prilikom discipliniranja, uči dijete kako da popravi ono što je loše učinilo
- dozvoljava i potiče djecu na izražavanje emocija

Najčešće pogreške oca:
- rijetko je kod kuće i malo vremena provodi s djecom
- ne pokazuje djeci što osjeća i misli, a ako i pokazuje to su najčešće negativni osjećaji
- dolazi kući pijan i agresivan je prema djeci
- djecu “ne primjećuje”
- s djecom nikad ozbiljno ne razgovara
- “bježi” od dječjih problema
- ne priznaje da je pogriješio
- u svojim postupcima je nepredvidiv
- ne podupire majku ispred djeteta

Najčešća pogrešna uvjerenja:
- djeca ne smiju sumnjati u svog oca i prigovarati mu
- otac pred djecom mora izgledati savršen
- sva djeca su po svom ponašanju jednaka
- kažnjavanje, omalovažavanje i izazivanje osjećaja krivnje kod djece su djelotvorne odgojne metode
- pohvala kvari dijete
- najdjelotvornije su najstrože kazne

  Iako ne postoje savršeni roditelji, za dijete je gotovo „savršena“ situacija ako ima majku i oca koji su zainteresirani za njega , uključeni u aktivnosti koje provodi i koji nadasve bezuvjetno prihvaćaju svoje dijete.